บริการ google, โฆษณา google, google adwords

บริการ google

ปัจจุบันนับได้ว่าคนส่วนมากนิยมใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และกำลังตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่าง มีทางเลือกมากขึ้นก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะช่องทางการค้นหาข้อมูลที่สำคัญอย่าง Google  และเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีจำนวนผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลต่างๆมากที่สุดเฉลี่ย 150 ล้านครั้งต่อวัน จึงทำให้นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการจะเข้าถึงกลุ่มผุ้ใช้ของตนเองได้รวดเร็วมากขึ้น อาจไม่ใช่แค่การวางแผนเรื่องสื่อโฆษณาบนทีวี, วิทยุ, และหนังสือพิมพ์ นิตยสารเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องมีการวางแผนการตลาดออนไลน์ อย่างการลงโฆษณา google  ควบคู่กันไปด้วย เพื่อมัดใจกลุ่มเป้าหมายและติดอาวุธให้กับธุรกิจของคุณ

 

 ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการลง โฆษณา Google

- บริษัท Google ได้เปิดโอกาสให้นักการตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปลงโฆษณากับทาง Google Adwords ได้เอง โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ เปิดคอร์ส์อบรมการเรียน การสอนในการรับทำโฆษณา Google ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://adwords.google.com

- กรณีผู้ที่ต้องการใช้บริการ google แต่ไม่มีเวลา และต้องการลงโฆษณาใกล้เคียงตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราสินค้ามากทีสุด เหล่าบริษัท Google Partner อื่นๆ ได้ จะสามารถช่วยให้ท่านหมดปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ รวมถึงเราเองก็มีทักษะ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและข้อมูลการแนะนำในการโฆษณา Google : ติดต่อทีมงาน TND โทร 02-861-5958 

Featured in